Obaveštavaju se klubovi i strukovne organizacije FSG Kragujevca da do podnedeljka 25.02.2019 .godine ( do  10 :00  časova ) u pisanoj formi mogu dostaviti eventualne predloge za predsednika FSG Kragujevca u mandatnom periodu 2019 – 2023.

21.02.2019 godine održana je izborna sednica Skupštine SSOS FSG Kragujevca za mandatni  period 2019 – 2023 god, na kojoj je za predsednika izabran Nikolić Bojan , sudija prve kategorije, a za potpredsednika Milovan Srećković , instruktor prve kategorije

U Četvrtak 21.02.2019 god. održaće se Zborovi u Organizaciji fudbalskih sudija za izbor delegata u Skupstinu.

Zborovi se održavaju u prostorijama “Crvenog Krsta” u Kragujevcu po sledećem rasporedu:

1.Nacionalni Zbor se održava u 19,00 časova.
2.Republički Zbor se održava u 19,15 časova
3.Regionalni Zbor se održava u 19,30 časova
4.Gradski Zbor se održava u 20,00 časova

Po završetku Zborova održaće se SKUPŠTINA  u 21,00 časova.

RUKOVODSTVO  SSOS – FSG Kragujevca.

 

   Pozivnica sa planom i programom Prvog

   seminara službenih lica gradskih liga

   za  Prolećni  deo prvenstva takmičarske 2018/2019. godine                                                              

 

Pozivamo Vas da prisustvujete  Prvom  seminaru službenih lica, sudija i delegata GRADSKIH LIGA  FS Grada Kragujevca za Prolećni  deo prvenstva takmičarske 2018/2019. godine.

 

 

Seminar se održava u Nedelju  03.03. 2019. godine na stadionu “Čika Dača” i sali “Crvenog Krsta” u Kragujevcu.

Prilikom pristupanju seminaru službena  lica, su u obavezi da dostave:

 

SUDIJE:-Potvrdu o izvršenom lekarskom pregledu (EKG – OČNO)

-Potvrdu o izvršenoj uplati, članarine za seminar u iznosu od 1.000,00 din.

 

DELEGATI: -Potvrdu o lekarskom pregledu (OČNO)  uplata, članarina za seminar u iznosu  1.000.00 d.

 

Prilikom uplate za učešće na seminaru u rubrici “svrha uplate” napisati:

ČLANARINA ZA SEMINAR ZA PROLEĆNI  DEO PRVENSTVA 2018/2019 god..

 

 

Službena lica sa nepotpunom dokumentacijom NEĆE moći da učestvuju na seminaru, kao I lica koja po bilo kom osnovu imaju neizmirenih finansijskih obaveze prema Savezu.

 

                                FSG Kragujevca- 160-51335-10  I poziv na broj (1-2019)

 

 

P R O G R A M –  PRVOG

SEMINARA SLUŽBENIH LICA GRADSKIH  LIGA  FS GRADA KRAGUJEVCA ZA  PROLEĆNI   DEO  PRVENSTVA TAKMIČARSKE 2018/2019. godine

koji  se održava u  Nedelju  03. 03.2019. god.

 

I      SUDIJE:
8,00 – 8,30 Prijavljivanje, dostavljanje dokumentacije i merenje, (Zdravstveni pregled i Potvrdu o izvršenoj uplati )
STADION “ČIKA  DAČA” u Kragujevcu

Zaduženje: Obradović Dragoljub, sekretar SSOS.

8,30 – 09,30 Provera fizičke pripremljenosti sudija
KOMISIJA:
Nikolić Bojan –predsednik,  Kurčubić Nenad-sekretar, Dimitrijević Marko,Višnjić Marina, Srećković Marko,  Ilić Pavle, Đorović Nikola, Živković Marko..
 11,00 Provera teoretske pripremljenosti sudija
KOMISIJA:
Sala “Crvenog Krsta” u Kragujevcu    Stevanović Vladica – predsednik, Vujičić Zoran I Milosavljević  Dragan-članovi.
II      DELEGATI:
09,30 – 10,00 Prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije

(  Potvrda (OČNO) i uplati za seminar).

Zaduženje: MirčevićMiroljub,sekretar FSGK
Sala “Crvenog Krsta” u Kragujevcu
                            10,00 Provera  teoretske pripremljenosti delagata
KOMISIJA:
Stevanović Vladica-predsednik, Vujičić Zoran I
Milosavljević Dragan članovi..
III     SUDIJE I DELEGATI:
12.00  h Razgovor sa komesarima, a potom saopštenje rezultata.
 
 

Provera fizičke pripremljenosti sudija obaviće se na stadionu “ČIKA DAČA”, a ostale aktivnosti u sali “Crvenog Krsta” u Kragujevcu.

Obavezuju se službena lica da se pridržavaju navedenog plana I programa seminara.

 

Sportski pozdrav

Predsednik FSGK:  Stevanović Žarko

Predsednik SSOS: Nikolić Bojan

 

 

Obavestavaju se sve sudije i delegati Gradskih liga FSG Kragujevca, da će se teoretske pripreme sudija i delegata održati u UTORAK 19.02.2019 god. sa početkom u 18 (osamnaest) časova u prostoriji “Crvenog Krsta” u Kragujevcu.

Ovim putem Vas pozivamo na pripreme jer ima dosta izmena PFI gde bih svi mogli da se upoznate.

Rukovodstvo seminara.