Pozivnica sa planom i programom Prvog

   seminara službenih lica gradskih liga

   za  Prolećni  deo prvenstva takmičarske 2018/2019. godine                                                              

 

Pozivamo Vas da prisustvujete  Prvom  seminaru službenih lica, sudija i delegata GRADSKIH LIGA  FS Grada Kragujevca za Prolećni  deo prvenstva takmičarske 2018/2019. godine.

 

 

Seminar se održava u Nedelju  03.03. 2019. godine na stadionu “Čika Dača” i sali “Crvenog Krsta” u Kragujevcu.

Prilikom pristupanju seminaru službena  lica, su u obavezi da dostave:

 

SUDIJE:-Potvrdu o izvršenom lekarskom pregledu (EKG – OČNO)

-Potvrdu o izvršenoj uplati, članarine za seminar u iznosu od 1.000,00 din.

 

DELEGATI: -Potvrdu o lekarskom pregledu (OČNO)  uplata, članarina za seminar u iznosu  1.000.00 d.

 

Prilikom uplate za učešće na seminaru u rubrici “svrha uplate” napisati:

ČLANARINA ZA SEMINAR ZA PROLEĆNI  DEO PRVENSTVA 2018/2019 god..

 

 

Službena lica sa nepotpunom dokumentacijom NEĆE moći da učestvuju na seminaru, kao I lica koja po bilo kom osnovu imaju neizmirenih finansijskih obaveze prema Savezu.

 

                                FSG Kragujevca- 160-51335-10  I poziv na broj (1-2019)

 

 

P R O G R A M –  PRVOG

SEMINARA SLUŽBENIH LICA GRADSKIH  LIGA  FS GRADA KRAGUJEVCA ZA  PROLEĆNI   DEO  PRVENSTVA TAKMIČARSKE 2018/2019. godine

koji  se održava u  Nedelju  03. 03.2019. god.

 

I      SUDIJE:
8,00 – 8,30 Prijavljivanje, dostavljanje dokumentacije i merenje, (Zdravstveni pregled i Potvrdu o izvršenoj uplati )
STADION “ČIKA  DAČA” u Kragujevcu

Zaduženje: Obradović Dragoljub, sekretar SSOS.

8,30 – 09,30 Provera fizičke pripremljenosti sudija
KOMISIJA:
Nikolić Bojan –predsednik,  Kurčubić Nenad-sekretar, Dimitrijević Marko,Višnjić Marina, Srećković Marko,  Ilić Pavle, Đorović Nikola, Živković Marko..
 11,00 Provera teoretske pripremljenosti sudija
KOMISIJA:
Sala “Crvenog Krsta” u Kragujevcu    Stevanović Vladica – predsednik, Vujičić Zoran I Milosavljević  Dragan-članovi.
II      DELEGATI:
09,30 – 10,00 Prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije

(  Potvrda (OČNO) i uplati za seminar).

Zaduženje: MirčevićMiroljub,sekretar FSGK
Sala “Crvenog Krsta” u Kragujevcu
                            10,00 Provera  teoretske pripremljenosti delagata
KOMISIJA:
Stevanović Vladica-predsednik, Vujičić Zoran I
Milosavljević Dragan članovi..
III     SUDIJE I DELEGATI:
12.00  h Razgovor sa komesarima, a potom saopštenje rezultata.
 
 

Provera fizičke pripremljenosti sudija obaviće se na stadionu “ČIKA DAČA”, a ostale aktivnosti u sali “Crvenog Krsta” u Kragujevcu.

Obavezuju se službena lica da se pridržavaju navedenog plana I programa seminara.

 

Sportski pozdrav

Predsednik FSGK:  Stevanović Žarko

Predsednik SSOS: Nikolić Bojan

 

 

Obavestavaju se sve sudije i delegati Gradskih liga FSG Kragujevca, da će se teoretske pripreme sudija i delegata održati u UTORAK 19.02.2019 god. sa početkom u 18 (osamnaest) časova u prostoriji “Crvenog Krsta” u Kragujevcu.

Ovim putem Vas pozivamo na pripreme jer ima dosta izmena PFI gde bih svi mogli da se upoznate.

Rukovodstvo seminara.

Zbog neplaćene članarine za 2018 god.suspenduju se članovi i to:

Tomić Lazar,Petrović Ivan,Jovanović Maja,Filipović Lazar,Misini Šuajb,Krstić Ljubomir Luka,

INSTRUKTORI: Kocić Milorad,Jovanović Zoran,Dimitrijević Marko L.

Po uplati članarine javiti kancelariji saveza.

NADLEŽNI ORGAN SSOS-FAGKG

Obaveštavaju se sve sudije, delegati i instruktori SSOS FSG Kragujevca da se 23.12.2018. god. organizuje proslava povodom Nove godine u Hotelu “Šumarice” (Plava sala). Prijave do 05.12.2018. godine.

Detaljnije informacije možete dobiti kod sekretara sudijske organizacije Obradović Dragoljuba na tel: 060/334-9905

11.novembar ( nedelja ) , dan primirija u Prvom svetskom ratu je državni praznik u Republici Srbiji ,tako da FSG Kragujevca neće raditi  u ponedeljak 12.11.2018.godine

Svoje izveštaje sa utakmica gradskih liga FSG Kragujevca , službena lica su u obavezi da dostave najkasnije u utorak ( 13.11.2018.godine ) do 12:00 časova